Bemutatkozás

néhány gondolat...

1994-ben születtem Pécsett. Középiskolai tanulmányaimat Siklóson, a Táncsics Mihály Gimnáziumban folytattam. 2013-ban felvételt nyertem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika szakára, ahol 2016-ban sikeres államvizsgát tettem. Szakdolgozatom témája az Elégséges mátrixok volt.

2016-ban írt, Tudományos Diákköri dolgozatom szintén a mátrixok elégségeségének vizsgálatával foglalkozott, címe: Elégséges mátrixok generálása.

Mesterképzésen folyó tanulmányaim alatt kerültem kapcsolatba a Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetében folyó kutatásokkal, melynek témája az Impedimetriai vizsgálatok során regisztrált biológiai és háttér zajok elkülönítése. A kutatások alapja az Electric Cell-Substrate Impedance Sensing (ECIS) készülék által generált azon eredmények, melyek nagy különbséget mutatnak daganatos és egészséges sejtek között.
Feladatom a kutatócsoport által végzett mérések során kapott idősorok jellemzésére alkalmas egyik fontos paraméternek, az ún. Hurst exponensnek a vizsgálata, valamint rutin kidolgozása a gép által generált adatsorok egyes statisztikai paramétereinek kiszámítására.
Diplomamunkám is e témában született, címe: Impedancia jelek fluktuációanalízise: Sejtek mikromigrációjának matematikai és biológiai karakterizálása ECIS (Electric Cell-Substrate Impedance Sensing) készülékben

Egyetemi éveim alatt volt alkalmam átkerülni a katedra másik oldalára, két szemeszterben Analízis és Vektorfüggvények tárgyak gyakorlati óráit oktattam az egyetem első éves közgazdász hallgatóinak.

Kutató elemzőként feladatom az egyes indikációkhoz regisztrált betegcsoportok ellátásának, eredményességi- és költséghatékonysági méréseinek vizsgálata különböző statisztikai módszerrel, többek közt korreláció vizsgálattal, Sankey diagrammal, trajektória klaszterezéssel. Munkám során az elkészült riportokat az R program Shiny csomagjának segítségével teszem a felhasználók számára szemléletessé, interaktívvá, és könnyen átláthatóvá.

További feladataim:

 • Adatelemzésekhez, kutatási, egészség- gazdaságtani elemzések elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása
 • Modellek fejlesztése és adaptálása
 • Statisztikai eljárások és modell- illesztések támogatása
 • Feltáró adat- és betegút- elemzés, költséganalízis
 • Eredmények és folyamatok dokumentálása
 • Projektfeladatok összefogása, külsős partnerekkel való kapcsolattartás
 • Egészségügyi adatsorok statisztikai elemzése, több szempontú, eredményesség és kiadási oldalú értékelése
 • Shiny riportok fejlesztése
 • Shiny és Oracle adatbázis összekapcsolása, adatok importálása és exportálása

 • Kutatással kapcsolatos publikációim:

  SAGE Journals - Therapeutic Advances in Gastroenterology

  Ismeretek

  Szoftverek, rendszerek

  BSc szakdolgozat

  Szakdolgozatomban összegyűjtöttem a már ismert eredményeket, tulajdonságokat a lineáris komplementaritási feladatokkal (LCP) kapcsolatos valamilyen szép tulajdonsággal rendelkező mátrixosztályokról, sor elégséges, oszlop elégséges, illetve elégséges mátrixok osztályairól.

  Bővebben itt!

  MSc diplomamunka

  Diplomamunkám fő célkitűzése az volt, hogy megvizsgáljuk, egy ECIS készülékben kapott impedancia adatsorról, valamilyen matematikai paraméter ismeretében eldönthető-e, hogy az sejtmenetes vagy sejtes mintából származik-e.

  Bővebben itt!

  Önéletrajz

  Benne az egyetemi évek alatt végzett oktatási tevékenység, gyakornoki pozíció a CIB Bank Zrt.-nél, valamint a Healthware Tanácsadó Kft-nél végzett kutató- elemző munkaköröm.

  HU Magyar nyelven

  EN in English